Interesuje me kolika će kazna stici firmi, ako sam ja kao vozač uhvaćen sa isteklom vozačkom dozvolom duže od 6 meseci?

Poštovani,

Motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja (član 178. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013).

Novčanom kaznom od 60.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz člana 178. stav 1. kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli (član 327. stav 1. tačka 35. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)