Poštovani, U periodu od oktobra 2008 godine do avguta 2009. imamo neplaćene račune kod kablovskog operatera čije usluge i ne koristimo od tada. Oni su dugovanje preneli na drugu agenciju, od koje smo dobili obaveštenje pred tužbu po osnovu tog duga. Da li je to potraživanje zastarelo, jer je prošlo više od 4 godine? I da li možete da me posavetujete, da li da čekam do tužbe ili ranije je moguće rešiti ovo pitanje, ako jeste zastarelo? Hvala

Poštovani,

U članu 372. Zakona o obligacionim odnosima (‘’Sl.Glasnik RS’’,br. 28/78, 39/85, 45/89- odluka UJS i 57/89, ‘’Sl. list SRJ’’, br. 31/93 i ‘’Sl. list SCG’’, br. 1/2003- ustavna povelja) piše da potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja),… zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja. Kako je u Vašem slučaju proslo više od četiri godine potraživanje je zastarelo,pod uslovom da ni na koji način kablovski operateri nisu svoje potraživanje zahtevali od Vas (nisu Vam slali opomene,nisu Vas tužili do sada). Isto tako u članu 378. ovog zakona da za jednu godinu zatarevaju:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

(2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

Pošto je proteklo četiri godine u Vašem slučaju,u situaciji da poverilac, odnosno druga agencija podigne tužbu Vi možete kod suda da istaknete prigovor zatarelosti i tako uspete u sporu.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)