Poštovana gospodo moja majka je umrla a iza nje smo ostali ja i moj očuh. Molim da mi odgovorite dali on ima pravo na nasljedstvo koje je ona naslijedila iza svog oca jer to je čak i njen otac naslijedio iza svog oca. Molim Vas da mi pojasnite kakva prava u takvoj zaostavštini ima moj očuh a kakva ja. Unaprijed hvala.

Poštovana,

U članu 9. Zakona o nasleđivanju (‘’Sl.Glasnik RS’’ ,br. 46/95, 101/2003- odluka USRS) piše da prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Takođe se navodi da ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju jednake delove. U Vašem slučaju Vaš očuh i Vi biste trebali da podelite nasledstvo na jednake delove bez obzira na to što je Vaša pokojna majka nasledila imovinu iza svog oca, a on dalje nasledio iza svog oca. Međutim postoji izvesna mogućnost da se nasledni deo Vašeg očuha umanji i to na sledeći način. U članu 9. stav 3. istog zakona se navodi sledeće:-Kad postoji ostaviočevo dete kome ostaviočev bračni drug nije roditelj, a imovina bračnog druga je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdan.Iz ovoga sledi da u slučaju da Vaš očuh ima imovinu koja je veća od one koju bi nasledio od Vaše pokojne majke,onda Vi možete naslediti do dva više nego Vaš očuh, ukoliko sud tako proceni i ukoliko to dozvoljavaju okolnosti.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)