Poštovani, Rođena sestra mog pokojnog oca iza sebe ima 2 naslednice, odnosno samo ćerke mog pokojnog oca. Ostavinska rasprava je završena, rešenja su pravosnažna. Meni sada nije jasno u kom smo mi naslednom redu u odnosu na tetku i dali plaćamo neke poreze na nasleđe? Pokušala sam da podnesem poresku prijavu PPI ali me je Poreska uprava odbila uz zahtev da i druga naslednica podnesa prijavu. Veoma zahvalna!

Poštovana,

Na osnovu člana 13. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) Vi i Vaša sestra pripadate drugom naslednom redu u odnosu na Vašu tetku. Dalje, shodno članu 19. Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013) obaveznici koji se nalaze u drugom naslednom redu u odnosu na ostavioca plaćaju porez na nasleđe po stopi od 1,5%. Obaveznik poreza na nasleđe (što ste kako Vi, tako i Vaša sestra) je dužan da podnese poresku prijavu sa dokumentacijom koja je potrebna za utvrđivanje poreza u roku od trideset dana od nastanka poreske obaveze što bi u ovom slučaju bio dan pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju (na osnovu čl. 35. i 14. ZPI).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)