Poštovani, sinoć me je prvi put startovala policija i našli su mi 2 paketića trave, Nikada nisam imala dodirne tačke sa policijom. Zabrinuta sam jer ne znam postupak, Privedena sam, uzeti su otisci, podaci i oduzeti su paketići od oko 2g ukupne težine. Ne prodajem, ne bavim se ničim slično, ugledan sam gradjanin i student i imala sam to povodom festivala, za ličnu upotrebu. Ne drogiram se i sl. Sarađivala sam sa policijom, bez problema, tenzije, bila sam mirna, zaista ne znam sta me čeka. Zanima me koja je procedura, šta me očekuje i koliko je vremenski potrebno da stigne krivična prijava i dalje? Hvala unapred, Uplaseni muzičar ^_^

Poštovana,

S obzirom na situaciju koju ste opisali, i sve podatke koje ste nam pružili, a naročito na činjenicu da je u pitanju manja količina opojnih droga i da se ne bavite proizvodnjom niti distribuiranjem opojnih droga, možemo zaključiti da je to krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga  iz člana 246a Krivičnog zakonika Srbije. Kako se u Krivičnom zakoniku navodi (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013)  “(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.”

Dakle kao što vidite, kazna je novčana ili zatvor do tri godine, a može doći i do oslobođenja od kazne, i to kada učinilac, odnosno u ovoj situaciji Vi, otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.
Zatim, manja količina za sopstvenu upotrebu  nije precizno određena količina opojnih droga samim zakonom, nego je to prepušteno sudskoj praksi, i sud s obzirom na zbir okolnosti kao što su okolnosti pod kojim je učinjeno krivično delo, i kako je učinilac zatečen donosi odluku da li je to situacija u kojoj tu količinu opojnih droga može oceniti manjom količinom.

U stavu 3 istog člana Krivičnog zakonika naglašeno je da će se opojne droge oduzeti, kao što je policija u Vašem slučaju i postupila.

S obzirom da su službenici policije kod Vas pronašli i zaplenili tu količinu opojne droge postupak dalje teče tako što policija podnosi krivičnu prijavu i time pokreće krivični postupak.

U zavisnosti od vrste opojne droge, moguće je da dođe do odlaganja krivičnog gonjenja koje je regulisano u članu 236. Zakonika o krivičnom postupku, pa će se tako odložiti krivično gonjenje prema osumnjičenom, a ujedno će mu biti rešenjem određeno da izvrši neku obavezu kao što je npr. društveno korisni rad. Do primene odlaganja krivičnog gonjena može doći na  predlog Tužilaštva, odnosno Vašeg branioca ili Vas, ukoliko nemate branioca.

Više o ovome pogledajte na https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/oportunitet-236-zkp-2/.

S obzirom na mogućnost gonjenja od strane Javnog tužioca, ili mogućnosti odlaganja krivičnog gonjenja koju možete predložiti preporučujemo Vam da nadalje angažujete advokata ili da se obratite službama za besplatnu pravnu edukacija organizovanim pri lokalnim samoupravama.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)