Poštovani, Bio sam napadnut i imao sam teške telesne povrede. Policija je bila na uviđaju i pisala napadaču prekršajnu i krivičnu prijavu, a na prekršajnom sudu smo bili i osuđeni smo novčano. Bilo je samo jedno ročiste, a na krivičnom smo bili i pozivano je dosta svedoka više puta. Sud je kaznio napadača sa 2 godine uslovno a mene oslobodio, ali meni je oduzeto oružje zbog prekršajnog postupka u kome je sudija donela brzo odluku u postupku gde nisam mogao da dokažem nevinost. Kako sad da povratim oružje? Samo trazim pravdu, nikad nisam zgrešio pravdu. Unapred hvala na odgovoru

Poštovani,

Iz Vašeg pitanja zaključujemo da je pred prekršajnim sudom postupak okončan presudom kojom Vam je, pored novčane kazne, izrečena i mera zaštite oduzimanja predmeta iz člana 296. Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009). Ako je predmet sudskog postupka bio lakši ili teži prekršaj u vezi sa oružjem i municijom (npr. nepodnošenje zahteva za izdavanje oružanog lista; upotreba oružja na javnom mestu ili na mestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbednost ljudi ili objekta itd.) sankcija je mera obaveznog oduzimanja predmeta.

U članu 296. detaljnije je regulisana ova mera bezbednsti:

Oduzeti predmeti prodaju se po propisima koji važe za poresko izvršenje, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno. Novčani iznos dobijen prodajom predmeta koji je svojina učinioca prekršaja, a oduzet je po presudi suda, prihod je budžeta Republike Srbije. Ako je presudom određeno da će se oduzeti predmet predati određenom organu ili organizaciji, taj organ ili organizacija će se pozvati da predmet preuzme.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)