Poštovani, Primalac sam porodične penzije, imam 24 godine. Diplomirao sam prošle nedelje. Planiram da upišem master studije sledece godine u oktobru. Da li mogu da nastavim da primam penziju ili imam obavezu da javim u PIO da sam diplomirao? Inače, u oktobru sam predao potvrdu za produzeni status studiranja koja važi do sledećeg oktobra. Hvala

Poštovani,

Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) master studije smatraju se redovnim školovanjem. To u konkretnom slučaju znači da Vi možete nastaviti da primate porodičnu penziju i dok ne upišete master studije. Kada sledeće godine upišete master studije, bićete dužni da Republičkom PIO fondu dostavite uverenje o nastavku školovanja.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)