Poštovani, pre oko dva meseca učinio sam prekršaj prolaska na crveno svetlo, na raskrsnici, na periferiji grada gde nije bila iscrtana zebra. To su videla dva saobraćajca i zaustavila me, pritom napravivši zapisnik koga sam potpisao na kraju. Jedan od njih mi je rekao da se ovaj prekršaj tretira na drugačiji način za razliku od prelaska na crveno svetlo sa pešačkim prelazom. Interesuje me, pre svega, kolko visoku novčanu kaznu mogu da očekujem (u kom intervalu), da li će mi biti oduzeta vozačka dozvola i koliko kaznenih poena mogu da dobijem? Veliko hvala i srdačan pozdrav.

Poštovani, član 331. st. 1. tačka 39. Zakona  o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa da će se za prekršaj iz čl. 142. st. 2. (prolazak svetlosnog saobraćajnog znaka u trenutku kada je zabranjen prolaz) kazniti novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana. Takođe, potrebno je napomenuti da ovaj prekršaj nosi 6 kaznenih poena (čl. 335. st. 1. tačka 62. ZBSP), kao i da se uz njega izriče zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca (čl. 338. st. 1. tačka 37. ZBSP).

S obzirom na to da raskrsnica nije imala iscrtani pešački prelaz i da ste odmah potpisali zapisnik tj. priznali svoj prekršaj, svakako da će se uzeti u obzir te olakšavajuće okolnosti, tako da možete očekivati novčanu kaznu, kaznene poene i uslovno oduzimanje vozačke dozvole. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)