Poštovani, molim Vas za pomoć. Muž mi je preminuo pre X godina. Bio je žirant poslodavcu, kod kojeg nije bio osiguran, niti je imao bilo kakvu imovinu, čak smo živeli kao podstanari, ali pošto je on preminuo, a poslodavac nije izmirio dug prema banci, banka traži da ja izmirim taj dug i kaže da sam ja nasledila dug svog muža. Molim Vas da mi pojasnite moje pravo u tom slučaju.

Poštovana, zakon o nasleđivanju kaže da naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine nasleđene imovine (Član 222. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS)).

Imate mogućnost davanja negativne nasledne izjave, to Vam i preporučujemo ukoliko su dugovi iz zaostavštine veći od ostalih prava koja možete naslediti. Naslednik se može odreći nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine (Član 213. Zakona o nasleđivanju(“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS)). Dakle, ukoliko se još nije završio prvostepeni postupak, možete dati negativnu naslednu izjavu kojom se odričete zaostavštine.

A ako je prvostepeni postupak za raspravljanje zaostavštine prošao i Vi ste postali naslednica, odgovaraćete za ostaviočeve dugove do visine nasleđene imovine.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)