Od čega zavisi kazna u slučaju krivičnog dela iz člana 246a Krivičnog zakonika Republike Srbije? Hvala

Poštovana/i, u pitanju je krivično delo „neovlašćeno držanje opojnih droga“ član 246a KRIVIČNOG ZAKONIKA (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koji glasi :

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

 

(2) Učinilac dela iz stava 1. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

 

(3) Opojne droge oduzeće se.

 

Što se tiče pitanja od čega zavisi kazna, sud uzima u obzir razne olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, kao  na primer: priznanje, pokajanje, raniji život učionioca (gde je posebno bitno naglasiti raniju neosuđivanost), saradnja u pretkrivičnom i krivičnom postupku itd.

Takođe, možemo videti u stavu 2. ovog člana, da ukoliko učinilac prizna od koga je nabavio  opojnu drogu, može se osloboditi kazne.

Kad sud sagleda sve bitne okolnosti, kazna može biti oslobađajuća, sudska opomena, uslovna osuda, novčana kazna ili kazna zatvora.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)