Poštovani, pre nedelju dana sam imao saobraćajnu nesreću,u kojoj smo povređeni ja, moja mama, tetka i brat. Išli smo glavnim putem i sa sporednog puta nam je izletelo vozilo brzinom 80km na sat i udarilo nas direktno. Izašla je milicija i hitna. Svi smo prevezeni u bolnicu i svi imamo povrede, nosimo kragne, podliv ispod rebara. Šta mi savetujete, da uzmem neku od agencija koje se bave naplatom materijanih i nematerijalnih steta ili da angazujem advokata? Njegova osiguravajuća kuća je X osiguranje.

Poštovani,

po Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Zakon o obaveznom osiguranju u osaobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka US)) osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima predstavlja obavezno osiguranje. Tako član 18 ovog Zakona kaže da je vlasnik motornog vozila dužan da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari (osiguran je od autoodgovornosti). Vlasnik motornog vozila, odnosno učesnik u saobraćajnoj nezgodi, dužan je da odgovorno društvo za osiguranje obavesti o saobraćajnoj nezgodi u roku od 15 dana od dana kada se dogodila saobraćajna nezgoda (član 23 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju). Po članu 24 ovog Zakona, Vi treba da Vašem osiguravajućem društvu podnesete odštetni zahtev. Oni treba u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva da Vam dostave obrazloženu ponudu za naknadu štete (izuzetno, ukoliko u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva nije moguće utvrditi osnov i visinu tog zahteva, rok je 45 dana za štetu na stvarima a 90 dana za štetu na licima – član 25 stav 3). Ukoliko je ne dostave ili ukoliko Vam u roku od osam dana od dana prijema zahteva ne isplati štetu, imate pravo da podnesete tužbu Osnovnom sudu u mestu sedišta tuženog (osiguravajućeg društva) – član 40 stav 2 Zakona o parničnom postupku. Znači Vi imate pravo da od Vašeg osiguravajućeg društva tražite naknadu štete a onda ono ima pravo na regres od društva za osiguranje čiji je vlasnik odgovoran za štetu.

Kada se obratite Vašem osiguravajućem društvu obavezno uz odštetni zahtev dostavite svu medicinsku dokumentaciju koju posedujete, a vezano za navedenu saobraćajnu nezgodu.

Vašu medicinsku dokumentaciju  će pregledati lekar osiguravajućeg društva i na osnovu te dokumentacije i važećeg propisa će Vam biti nadoknađena nematerijalna šteta koju ste pretrpeli. Osiguravajuće društvo će Vam ponuditi iznos naknade, a Vi naravno imate pravo da se žalite na taj iznos, te da zatražite veći. U većini slučajeva iznos bude uvećan. Advokata nije neophodno angažovati ukoliko niste spremni da eventualno odete na sud, pod uslovom da ste nezadovoljni iznosom koji će vam biti ponuđen.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)