Da li ugovor o poklonu može da se overi u drugom gradu, npr. Čačku, ako je predmet poklona u Beogradu? Hvala unapred

Poštovani,

ugovor o poklonu nije regulisan našim važećim pravom. Međutim, na ugovor o poklonu se mogu primeniti opšte odredbe o prometu, pa tako ukoliko je predmet poklona nepokretnost, po pravilima o prometu nepokretnosti, ugovor mora biti zaključen, tj. potpisi moraju biti overeni u mestu u kome se nepokretnost nalazi (član 4a Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 42/98 i 111/2009)), a ako je predmet ugovora pokretna stvar, ne mora.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)