Poštovani, pre nedelju dana mi je iz prekršajnog suda stigao zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog izvršenog prekršaja iz člana 29. stava 1. tačke 6. Zakona o ličnoj karti, kojim su me obavestili da treba se javim u prekršajni sud dana X.X.2XXX. godine. U vezi istog događaja, danas mi je stiglo pismo iz Osnovnog javnog tužilaštva sledeće sadržine: “Na osnovu člana 283. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, kojim se predviđa mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja, pozivate se u svojstvu osumnjičenog da dana X.X.2XXX. godine u X časova dođete u prostorije Osnovnog javnog tužilaštva …u vezi krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbdnosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23. stava 1. Zakona o javnom redu i miru, kako biste se izjasnili o mogućnosti prihvatanja jedne ili više obaveza, predviđenih članom 283. ZKP. Interesuje me, šta ja tu mogu da očekujem? Zašto su mi stigle dve prijave i kako bi trebalo da se ponašam i šta da radim, da bih prošao sa što manjim posledicama po sebe? Unapred hvala!

Poštovani,

Prema odredbama propisa koje ste naveli, zaključujemo da je situacija bila sledeća: bili ste legitimasni od strane službenog lica i tom prilikom kod sebe niste imali ličnu kartu i pri tom ste ometali ovlašćeno službeno lice, u smislu da ste ga vređali, pretili, pokušali da napanete ili napali (član 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, „ Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 85/2005). Neposedovanje lične karte je prekršaj i kažnjava se novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana (član 29. stav 1. Zakona o ličnoj karti, “Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 62/2006 i 36/2011). Takođe, i ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednost ili održavanja javnog reda i mira je kažnjivo i predstavlja krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od šest meseci do tri godine. Međutim, data Vam je mogućnost da se krivični postupak protiv Vas ne pokrene. Naime, institut odlaganja krivičnog gonjenja predstavlja ovlašćenje javnog tužioca da po svojoj oceni, u okviru zakonom propisanih uslova, ne pokrene krivični postupak protiv osumnjičenog (u ovom slučaju ste Vi osiumnjičeni) za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više obaveza. Te obaveze mogu biti: ili da otklonite štetnu posledicu nastalu krivičnim delom ili da naknadite pričinjenu štetu ukoliko ju je bilo, da platite određeni novčani iznos humanitarnoj organizaciji, fondu ili ustanovi, da obavite određeni društvenokorisni ili humanitarni rad, da se podvrgnete odvikavanju od alkohola ili opojnih droga, da se podvrgnete psihosocijalnom tretmanu (član 283. Zakonika o krivičnom postupku, „ Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013). Primena ovog instituta je moguća samo uz Vašu saglasnost. Prema tome, Vi možete i odbiti predlog tužioca, a takođe možete i ne ispuniti obaveze koje ste prvobitno prihvatili, i u tom slučaju će protiv Vas biti pokrenut krivični postupak. Rok u kome morate izvršiti navedene obaveze određuje javni tužilac, s tim da taj rok ne može biti duži od godinu dana. Ako izvršite prihvaćene obaveze u roku, javni tužilac će odbaciti krivičnu prijavu i o tome obavestiti oštećenog.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)