Poštovani, da li se ostavina za naknadno pronađenu imovinu plaća? Hvala unapred

Poštovani,

Kako u Vašem slučaju već postoji rešenje suda kojim je imovina raspodeljena naslednicima, tako se i imovina koja je naknadno pronađena raspoređuje na način kao i u prvobitnom rešenju – član 128. Zakona u vanparničnom postupku (“Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 iSl. glasnik RS“, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012 i 45/2013 – dr. zakon). Znači sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. Ukoliko ste morali da platite porez na nasleđe i u prvobitnom rešenju, moraćete i sad da platite za naknadno pronađenu imovinu. Međutim u Zakonu o porezima na imovinu član 21 se navodi da sledeća lica ne plaćaju porez na nasleđe:

naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca;

naslednik, odnosno poklonoprimac poljoprivrednik drugog naslednog reda koji nasleđuje, odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;

naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;

Stoga,ako ste neko od navedinih lica, niste morali da platite porez ni u prvobitnom rešenju, kao što ne mora da ga platite ni za naknadno pronađenu imovinu.

Pored toga, po izradi dopunskog ostavinskog rešenja sud će Vas obavezati na plaćanje paušalne sudske takse. Ovu taksu određuje sud ceneći vrednost imovine koja je predmet dopunskog ostavinskog postupka.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)