Poštovani, Policajac mi je pisao kaznu zbog toga što nisam prijavio novu adresu u vozačkoj dozvoli u roku od 30 dana u odnosu na ličnu kartu. U pitanju je član 332. stav 1. tačka 76. Kolika je kazna za ovaj prekršaj? Hvala.

Poštovani,

Član 332. stav 1. tačka 76. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013- odluka US) upućuje na član 183. stav 5. istog zakona, u kojem stoji: „Vozač motornog vozila koji promeni prebivalište obavezan je da se, u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, radi upisa u evidenciju vozača“. Kazna predviđena za ovaj prekršaj je novčana kazna od 6.000 do 20.000 dinara (član 332. stav 1. ZOBS).

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)