Poštovani, Pišem radi dobijanja eventualnog saveta oko mogućeg pravnog problema u vezi sa nasleđivanjem nekretnine. U pitanju je stan u Beogradu. Nakon smrti majke u prvoj naslednoj liniji ostale smo sestra i ja. Međutim zbog nepovoljnih porodičnih odnosa postoji mogućnost da sestra pokuša da na neki način ospori moje pravo na nasleđe. Jedna od bojazni je da će se ona sa mužem bespravno useliti u taj stan, pokušati samostalno da ga proda ili na neki drugi način pokuša da mi oduzme deo od nasleđa. Da li je i na koji način moguće da ona moje pravo kod nasleđivanja stana ospori, i koje su moje mogućnosti da tako nešto ne dozvolim? Unapred se zahvaljujem na izdvojenom vremenu.

Poštovana,

 

Vaša sestra ne može da vam ospori pravo na nasleđivanje stana. Loši porodični odnosi biće značajni samo ukoliko ste se ogrešili o Vašu pokojnu majku (član 4. Zakon o nasleđivanju, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/95 i 101/2003 ). U tom slučaju, Vaša sestra mogla bi da uspe u svojoj nameri.

 

Kao zakonski naslednici u prvom naslednom redu Vaša sestra i Vi nasleđujete jednako (član 4. Zakon o nasleđivanju, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/95 i 101/2003 ). Posle ostavinske rasprave postajete suvlasnici. Budući da ćete Vaša sestra i Vi biti suvlasnici stana, Vaša sestra ukoliko želi da proda stan dužna je najpre Vama ponuditi kupovinu njenog dela (član 5. stav 1. Zakon o prometu nepokretnosti, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 42/98 i 111/2009).

 

 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)