Poštovani, obraćam Vam se u vezi problema u porodici. Udata sam, imam dvoje odrasle dece, ćerku koja je udata i sina koji živi sa mnom i suprugom u istom domaćinstvu, a koji uskoro treba da se oženi. Ja imam 52 godine, a suprug 56. Godinama već trpim psihičko nasilje od supruga, jer je alkoholičar. Dok je bio mlađi bilo je tu i fizičkog maltretiranja. Svakim danom situacija je sve gora, to su konstantne uvrede, psovke, ponižavanja, pogrdna imena, ukidanje finansija, pare stalno krije. Ja ne smem da imam ni prijateljicu, ni komšinicu, ni sa kime se ne družim, posvetila sam se samo kući i deci, imam i unuka koga čuvam. Ako negde odem, a to je ili u prodavnicu ili kod ćerke, stalno me proverava. Sin i ja stalno nalazimo prazne flaše pića po podrumu ili garaži. On više nema nijednog prijatelja, jer se sa svima posvađao, čak i sa rođenim sestrama, a krivicu svaljuje na mene. Pored svega toga, on je decembra prošle godine imao moždani udar, koliko-toliko se oporavio, ali i dalje pije rakiju. Nadala sam se da će prestati da pije, s obzirom da mora da uzima lekove, ali ništa od toga. Dosta mi je više da po ceo dan strepim i drhtim šta će on reći. Više nemam živaca. Šta da radim i kome da se obratim? Unapred zahvalna. Očajna žena

Poštovana,

Ono što ste nam naveli u Vašem pitanju, Krivični Zakonik (“Sl. glasnik RS“,br. 85/2005, 88/2005- ispr., 107/2005- ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) i Porodični Zakon (“Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011- dr. zakon) karakterišu  kao nasilje u porodici, što predstavlja krivično delo, za koje je u njegovom osnovnom obliku, K. Zakonikom predviđena kazna zatvora u trajanju od 3 meseca do 3 godine.

Krivični Zakonik predviđa da će sud izreći meru bezbednosti – obaveznog lečenja alkoholičara, učiniocu koji je učinio krivično delo usled zavisnosti od upotrebe alkohola i kod kojeg postoji ozbiljna opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje da vrši krivična dela.

Ova mera bezbednosti izvršava se u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi i traje dok postoji potreba za lečenjem, ali ne duže od izrečene kazne zatvora.

Dakle, ova mera se može prinudno izvršiti.

Nasilje u porodici u smislu Porodičnog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

Porodični Zakon u delu gde navodi šta se naročito smatra nasiljem u porodici, pored ostalog navodi i ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima, zatim vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

Dakle, nasilje u porodici ne mora biti samo fizičko, već kao što smo Vam iznad naveli, i psihičko.

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti meru zaštite od nasilja u porodici, kao što je na primer, zabrana približavanja nasilnika članu porodice na određenoj udaljenosti, zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice i tako dalje.

Ovakve mere mogu trajati najviše godinu dana i po potrebi se mogu produžavati.

Poštovana, savetujemo Vam da se što pre obratite policiji, koja će sačiniti zapisnik o svemu što se događa, a naročito konsultujte Centar za socijalni rad, kao organ koji je u ovakvim stvarima nadležan i posebno stručan.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)