Poštovani, Nakon što je okončana ostavinska rasprava, u kojoj smo se moja ćerka i ja prihvatile nasleđa, dobile smo od suda ispravu po kojoj smo dužne platiti određenu naknadu. Možete li mi reći, kojim aktom su uređene naknade i da li smo mi dužne to platiti? Nasledile smo stan od pokojnog muža. Unapred hvala.

Poštovana,

Sa sigurnošću Vam ne možemo reći o kakvoj se naknadi radi. Pretpostavljamo da su u pitanju dugovi Vašeg pokojnog supruga. U tom slučaju Vaša ćerka i Vi kao sanaslednici odgovoraćete solidarno za ostaviočeve dugove svaka do visine svog naslednog dela (član 224. stav 1. Zakona o nasleđivanju, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)