Poštovani, Nakon očeve smrti majka i ja smo izvrsili ostavinski postupak u kome sam se ja odrekao u ime majke. U međuvremenu smo imali konflikt u vezi te nekretnine koju smo nameravali da prodamo. Interesuje me da li ja mogu da blokiram prodaju kuće od strane majke trećem licu? Da li ja imam neko pravo na tu kuću s obzirom da sam se odrekao, kao što sam već napomenuo? Hvala unapred

Poštovani,

Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS).

Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela.

Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu.

Poklon treba da bude rezultat dobrovoljnog i potpuno slobodnog opredeljenja poklonodavca. Ugovorom o poklonu poklonodavac prenosi na poklonoprimca određeno pravo bez odgovarajuće naknade. Dakle , bitno je da postoji namera da se poklon učini.

S obzirom da je poklonom (odricanjem u korist majke) predmetna kuća prešla u svojinu Vaše majke, te istom može neograničeno raspolagati,  Vi nemate pravnih mogućnosti da sprečite prodaju kuće.

 Osim u slučaju raskida ugovora o poklonu.

Do prava na raskid ugovora, uglavnom, dolazi u dva slučaja: određeni stepen nezahvalnosti poklonoprimca i osiromašenje poklonodavca u zakonom  predviđenim granicama.

Zakon vodi računa o samo težim oblicima nezahvalnosti.  Potrebno je ustanoviti grubu nezahvalnost, bez obzira da li je ona istovremeno  krivično delo ili nije krivično delo. Tu ocenu treba prepustiti sudu, koji donosi ocenu u svakom konkretnom slučaju. Pravo na raskid se gasi posle proteka jedne godine od dana saznanja za osnov raskida, odnosno po isteku 10 godina od ispoljenog akta nezahvalnosti. Pravo na raskid zbog nezahvalnosti prestaje smrću poklonoprimca.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)