Poštovani gospodine, situacija je sledeća. Policajac me je zaustavio (XXXXXXXX 20XX) i misleći da je rutinska kontrola onako opušteno sam dao dokumenta na uvid. Policajac je uzeo dokumenta i odneo u vozilo da pogleda. Posle minut/dva mi je ista vratio i rekao da sam završio preticanje na punoj liniji. Nasmejao se , vratio mi dokumenta i pozeleo srećan put. Nakon par meseci (XXX 20XX) stigao mi je poziv od suduje za prekrsaje. U medjuvremenu sam postao poluinvalid i sudiji sam se obratio pismeno (poslao sam sva dokumenta iz bolnice da sam sprečen da se lično pojavim jer sam u krevetu). Naravno u pismu sam napisao sve što se dogodilo – odnosno objasnio sam da je linija bila isprekidana, ali da je više puta farbana i da zaista izgleda kao puna. Policajac je napisao da sam izbegao da potpišem zapisnik (napominjem opet da me nije ni obavestio da mi je napisao porekršajnu prijavu). U životu nisam imao nijedan prekršaj kao vozac pa nisam zeleo ni sad da kad sam poluinvalid ostanem upisan u dosije. U medjuvremenu mi ništa nije stizalo. Kakav je sad moj status? Da li je slučaj zastareo? Da li sam još uvek pod lupom? U nadi da ćete odgovoriti unapred zahvalan uplaseni invalid – penzioner

Poštovani,

Na osnovu člana 76. Zakona o prekršajima(“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009) rok za apsolutnu zastarelost iznosi dve godine i on se računa od dana kad je prekršaj učinjen. To bi značilo da je Vaš slučaj zastareo obzirom da je ovaj rok protekao, stoga nemate razloga više da budete uplašeni.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)