Postovani, molim Vas za savet: prodala sam kucu i u ugovoru je navedeno da porez placa kupac. Medjutim mene poreska uprava sada ganja za placanje poreza. Ne razumem kako to da ja sada treba da platim, kad u ugovoru overenom u Sudu lepo stoji da porez plaća kupac, koji me naravno sada izbegava i neće da preuzme dopis iz poreskog…. Sta ja treba sada da radim? Mnogo Vam hvala!

Poštovana,

Prema Zakonu o porezima na imovinu, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava jeste prodavac. Lice na koje je preneto apsolutno pravo (kupac) jemči supsidijarno za plaćanje poreza. To znači da poreska uprava može pokušati da naplati porez od kupca tek ako ne uspe da ga naplati od prodavca. Ukoliko se kupac ugovorom obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava (što je Vaš slučaj), on jemči solidarno za plaćanje tog poreza. Dakle, ugovornim obavezivanjem kupac samo postaje solidarni dužnik umesto supsidijarni, što praktično znači da poreska uprava može pokušati naplatu dugovanja po osnovu poreza bilo od prodavca, bilo od kupca, po sopstvenom izboru. Poreska uprava može od Vas naplatiti dugovanja po osnovu poreza, bez obzira što se kupac ugovorom obavezao na plaćanje istog.

Mladi Pro Bono