Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje. Moj otac i majka su imali porodičnu kuću. Po smrti oca majka je od mene i brata tražila da se odreknemo u njenu korist očevog dela pa da čekamo da ona umre, pa da onda delimo imovinu. Mi smo to uradili. Ja sam u to vreme živeo u inostranstvu. Dok sam još živeo tamo majka je umrla. Niko me ništa nije obavestio u vezi ostavinske rasprave i mislio sam da je sve u redu, da bih tek posle više od godinu dana saznao da je moj brat prodao kuću. Kada sam pitao šta se desilo i kako je to moguće, rekao mi je: „Mamina želja je bila da samo ja uzmem kuću.“ Nisam ništa preduzeo, bio sam povređen i ljut. Sa bratom ne govorim. Kako mogu da saznam šta je tu uradjeno? Zar je moglo to da se proda bez mene? Hvala unapred.

Poštovani,

Po Zakonu o nasleđivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 46/95 i 101/2003) Vi ste naslednik Vaše pokojne majke isto koliko i Vaš brat, i s toga je nadležni organ (ostavinski sud) bio u obavezi da Vam uputi poziv na ročište i obavesti o pokretanju ostavinskog postupka (shodno članu 115 Zakona o vanparničnom postupku ((“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012 i 45/2013 – dr. zakon)) ili, pošto ste bili u inostranstvu u vreme smrti, objaviti oglasom (na oglasnoj tabli suda, Službenom listu i na drugi način) da je postupak pokrenut i da pozove zainteresovana lica da se prijave sudu u roku od godine dana od objavljivanja oglasa, prema članu 116 Zakona o vanparničnom postupku. Nakon isteka tog roka sud će raspraviti zaostavštinu na osnovu činjenica kojima raspolaže.

Najbolje bi bilo da odete u Osnovni sud u mestu gde je Vaša pokojna majka živela i umrla, i da proverite da li je bilo ostavinske rasprave. U slučaju da je bilo ostavinske rasprave, možete tražiti uvid u predmet, kako biste saznali šta se zapravo desilo. Ako nije bilo ostavinske rasprave, stoji Vam na raspolaganju mogućnost da tražite uvid u katastar nepokretnosti za predmetni stan (ako je uknjižen), i da tražite istorijat promene prava svojine na predmetnom stanu.

Ukoliko se ispostavi da je Vaša pokojna majka prenela kuću na Vašeg brata ugovorom o doživotnom izdržavanju, u tom slučaju ne možete ništa potraživati od njega. Međutim, i da je postojao ovaj ugovor, morao se sprovesti ostavinski postupak, gde se u ostavinskom rešenju konstatuje njegovo postojanje, tj. da je Vaša majka imovinom raspolagala ugovorom u doživotnom izdržavanju, te da pokojna majka nije imala druge imovine. Ako je, pak, kuću poklonila Vašem bratu, Vi možete u sudskom postupku tužbom protiv brata tražiti nužni deo od njega koji Vam pripada po zakonu, tačnije, novčanu naknadu u protivvrednosti nužnog dela pošto je kuća već prodata. Nužni deo je deo kojim ostavilac nije mogao raspolagati, a Vi kao potomak ostavioca, spadate u krug nužnih naslednika.

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)