Hteo bi da Vas pitam, zbog pretnje da će neko da mi dođe kući i da me prebije, kako mogu da tužim to?

Poštovani,

U Vašem slučaju se radi o krivičnom delu ugrožavanja sigurnosti, koje je propisano članom 138. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). Stav 1. ovog člana navodi da će se lice koje ugrozi sigurnost nekog drugog lica pretnjom da će se napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniti zatvorom do jedne godine ili novčanom kaznom.

Ono što Vi možete da uradite jeste da prijavite navedeno krivično delo nadležnom javnom tužiocu. Imate mogućnost da uputite  prijavu usmenim ili pismenim putem, kao i ličnim odlaskom u tužilaštvo. Nećete pogrešiti ako prijavu podnesete sudu, policiji ili nenadležnom javnom tužiocu, jer su oni u obavezi da je odmah dostave nadležnom javnom tužiocu (član 281. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013)).

Moj predlog je da krivičnu prijavu predate u štampanoj verziji, zbog čitkosti i preglednosti. Nemojte se opterećivati formom ovog akta. Dakle, slobodno, što detaljnije opišite celokupnu situaciju u kojoj se nalazite, sa navođenjem svih informacija koje Vi smatrate korisnim (ime osobe koja Vam preti, adresu, broj telefona itd.). Može Vam biti od koristi ovaj primer krivične prijave:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/primer-krivicne-prijave/   Potrebna su Vam dva primerka ove prijave, od kojih jedan ostaje kod Vas, a drugi predajete Osnovnom javnom tužulaštvu.

Javni tužilac će podići optužnicu ukoliko postoji opravdana sumnja da je navedeno lice učinilo krivično delo. To će učiniti nakon završene istrage, u roku od 15 dana. Ali, ukoliko postoji dovoljno podataka o delu, tako da se na osnovu toga lice može optužiti, istraga može da izostane.(član 331. Zakonika o krivičnom postupku)

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)