Dana 26.06.2007.god. potpisao sam ugovor o kupoprodaji stana u izgradnji, i u isti se uselio krajem 2007. godine U ugovoru stoji da se prodavac obavezuje da će predmetni stan uknjižiti u zemljišnim i drugim javnim knjigama kao zasebno zemljišno knjižno telo 1/1. Do današnjeg dana prodavac to nije uradio. Pitanje: Da li tužiti prodavca (svi stanari zgrade) i da li za ovo delo postoji zastarevanje?

Poštovani,

Pošto prodavac nije ispunio svoju obavezu koja je ugovorena, Vi možete podići tužbu protiv njega za ispunjenje ugovorenih obaveza (u ovom slučaju uknjiženje zgrade), i tražiti naknadu štete koju ste je pretrpeli jer prodavac nije izvršio uknjižbu stana/stanova, odnosno zgrade, prema članu 124. Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, broj 29/78, 39/85, 45/89-odluka USJ i 57/89, “Službeni list SRJ, broj 31/93 i “Službeni list SCG, broj 1/2003-Ustavna povelja). Po našem Zakonu o obligacionim odnosima opšti rok zastarelosti je 10 godina (član 371. Zakona) koji se računa od dana kada ste imali pravo da zahtevate ispunjenje obaveze druge ugovorne strane (član 360. Zakona).

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)