Poštovani, Molim Vas! 1984. god. kupio sam jednu malu porodičnu kuću i garažu, od zemljišnoknjižnog vlasnika koji je te svoje nekretnine nasledio nakon smrti svoje majke. Garaža se vodi kao privremeni objekat. Posedujem privremeno odobrenje i građevinsku dozvolu od 1962. god. koje glasi na ime njegove pokojne majke. U mome vlasničkom listu garaža se vodi bez dokaza o vlasništvu. Ovih dana podneo sam zahtev za legalizaciju. Građevinsko-komunalno odeljenje opštine na čijoj se teritoriji nalaze nepokretnosti, pored ostalog traže mi: dokaz o pravu vlasništva, s obzirom da se odobrenje vodi na ime pokojnice. Moje pitanje glasi: šta još mogu ili moram da im pružim kao dokaz o pravu vlasništva osim kupoprodajnog ugovora, u kome je i garaža predmet nepokretnosti, a na osnovu kojeg sam se ja uknjižio? Unapred hvala.

Poštovani,

Na osnovu člana 20. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005), pravo svojine stiče se po samom zakonu, na osnovu pravnog posla i nasleđivanjem. Vi ste nepokretnost stekli na osnovu pravnog posla tj. kupoprodajnog ugovora, ali kao dokaz potrebno je priložiti i dokaz da ste stekli od vlasnika, naslednika pokojnice. Dakle morate priložiti i ostavinsko rešenje kojim je prodavac stekao pravo svojine na datoj nepokretnosti od pokojne majke.

 

“E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)”