Interesuje me, ukoliko plodouživalac i vlasnik kuće žive zajedno, ko je dužan da plaća režije? Kojoj službi se može prijaviti vlasnik, ako se on ne ponaša lepo prema plodouživaocu, tj. maltretira je? Unapred Vam hvala na odgovoru.

Poštovani,

 

 

Odgovore na pojedina Vaša pitanja možete pogledati na našem sajtu, na adresi: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/stvarno-pravo/plodouzivanje/#nastanak

 

U slučaju da vlasnik neosnovano sprečava ili ometa plodouživaoca u vršenju njegovog prava, plodouživalac može od suda tužbom zahtevati da sprečavanje ili ometanje prestane. Ako se „maltretiranje“ ne može dovesti u vezu sa pravom plodouživanja, već je zasnovano na njihovom ličnom odnosu i takve je prirode da se može biti krivično delo ili prekršaj (npr. u slučaju pretnje, oštećenja tuđe stvari, nanošenja telesnih povreda i slično), najprikladnije bi bilo da se oštećena strana obrati policiji.

 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)