Poštovani, pre X godine sam se razveo, i prilikom razvoda pristao sam (u podeli imovine)da naš zajednički stan pripadne ženi i našem detetu. Nakon razvoda, podigao sam kredit (garancija-menica) koji sam prestao plaćati jer sam ostao bez posla. Sada, nakon X godina od razvoda, ponovo sam u dobrim odnosima sa bivšom ženom, pa me zanima da li, ukoliko dodje do pomirenja, banka može da računa taj stan kao zajedničku imovinu? Naglašavam da sam, za vreme razvoda, živeo sa drugom ženom tri godine, a sa njom imam i vanbračno dete, što je i bio razlog za razvod sa prvom ženom. Nisam se razveo zbog drugih razloga, a i kredit koji sam podigao bio je nakon razvoda, tako da nije bilo nikakvih namera da se razvedem kako bi stan izbegao naplatu. Unapred hvala na odgovoru

Poštovani, 

ukoliko dodje do pomirenja, banka ne bi mogla da računa taj stan kao zajedničku imovinu, zato što je nakon razvoda taj stan pripao Vašoj suprugi i detetu. Takođe, Vi ste kredit podigli nakon razvoda, u vreme kada stan više nije pripadao Vama. Prilikom davanja odgovora, oslonila sam se na član 168., stav 2, Porodičnog zakona (“Sl.glasnik RS, br.18/2005 i 72/2011-dr.zakon). Imovinski odnosi supružnika, odredbe vezane za njihovu posebnu i zajedničku imovinu, kao i raspolaganje imovinom regulisani su Porodičnim zakonom (“Sl.glasnik RS, br.18/2005 i 72/2011-dr.zakon) od člana 168. do člana 188.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)