Poštovani, moji roditelji imaju dug za struju, tačnije dug za troškove održavanja brojila. Podneta je tužba za taj dug, a odnosi se na period od 2008. do 2010. godine. Inače, dug za 2011. i 2012. je prebačen na kućno brojilo i više ne postoji. S obzirom da hoćemo potpuno da isključimo brojilo ne dozvoljavaju nam zbog duga po tužbi iz 2008. do 2010. Da li je taj dug zastareo? Kako da se pozovem na zastrelost duga? Kome da se obratim, jer godinama pokušavam da rešim taj problem? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana,

zastarelost je u našem pravu regulisana Zakonom o obligacionim odnosima. Što se tiče Vašeg konkretnog slučaja, potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju zastarevaju u jednogodišnjem roku,i kako je to dug nastao u periodu od 2008. do 2010.godine, ta potraživanja su zastarela, član 378. stav 1 ( Zakon o obligacionim odnosima, Sl.list SFRJ, br 29/78, 39/85,45/89-odluka USJ i 57/89, Sl.list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003-Ustavna povelja).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)