Poštovani, Moj sin i ja smo kupili stan sa udelom 1/2-1/2. Imamo kupoprodajni ugovor koji je overen u sudu. On je dao sopstvena gotovinska sredstva, a ja sam podigao stambeni kredit odobren na osnovu moje penzije, sa otplatom na 12 godina koji otplaćujem isključivo ja. Onda sam poklonio sinu moju polovinu. Imamo ugovor o poklonu, overen u sudu. I on se uknjižio u katastru kao vlasnik celog stana. Pošto je moja supruga (još uvek smo u braku), odnosno njegova majka, narušila odnose sa nama, ona preti da će potraživati deo stana na osnovu mog, sada već bivšeg dela stana. Moje pitanje je – da li ona ima na to pravo? Pošto stan otplaćujem isključivo ja od posebne imovine – penzije. Pored svega toga, ni tada a ni sada ne živimo u zajednici ali živimo u istoj kuci. Da li može da obori ugovor o poklonu? I da li eventualno i ako dobije neki procenat stana da li ima pravo na stan ili na novčani iznos? Hvala unapred.

Poštovani,

U porodičnom zakonodavstvu Republike Srbije postoje dva režima imovinskih odnosa supružnika: zajednička imovina – koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku i posebna imovina – imovina koju je supružnik uneo u brak, odnosno ona koja je postojala pre sklapanja braka (članovi 168. i 171. Porodičnog zakona, “Službeni glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. Zakon).

Za postojanje zajedničke imovine je neophodno postojanje zajednice života odnosno, u zajedničku imovinu ulaze samo ona prava i obaveze koja su stečena tokom trajanja zajednice života. Ono što je stečeno posle trajnog prekida bračne zajednice u smislu zajednice života, bez obzira što brak još uvek nije razveden, ne ulazi u zajedničku imovinu već čini posebnu imovinu supružnika. Ako zajednica života nije postojala kada ste podigli stambeni kredit, on čini Vašu posebnu imovinu. Prema Porodičnom zakonu, posebnom imovinom supružnik samostalno raspolaže (član 169). Dakle, Vi imate apsolutno i isključivo pravo i da prodate svoju susvojinski udeo, i da ga poklonite, da ga stavite pod hipoteku i slično.

S obzirom na navedeno, Vaša supruga ne može da obori poklon.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)