Poštovani, Dobio sam poziv od istražnog sudije za krivično delo član 204/1. Radi se o pokušaju krađe biste sa groblja. Koja je kazna pedviđena za to, budući da krađa nije izvršena? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Krivični zakonik (“Službeni glasnik RS“, broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) članom 204. propisuje krivično delo teške krađe. U vezi sa činjenicom koju ste naveli, tj. da krađa nije izvršena, skrećemo Vam pažnju da pomenuti zakonik reguliše i pokušaj krivičnog dela, u članu 30, u kojem stoji:

(1) Ko sa umišljajem započne izvršenje krivičnog dela, ali ga ne dovrši, kazniće se za pokušaj krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za pokušaj drugog krivičnog dela samo kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj.

(2) Učinilac će se za pokušaj kazniti kaznom propisanom za krivično delo, ili ublaženom kaznom.

Već prvi stav člana 204. upućuje na prethodni član. U članu 203. stavu 2. navedeno je sledeće:

Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se.

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)