Poštovani, 2.12.2013. godine sam dobio od SBB-a obaveštenje o ustupanju potraživanja firmi „SVEA“ u iznosu od 3.654,00 dinara. Inače, reč je o računima za kablovsku televiziju iz 2007. i početka 2008. Kablovsku sam odjavio 12.11.2007. i istog dana odjava je kod njih zavedena. Ista je zavedena još dva puta 17.01.2008. i 11.03.2008. Možete li da mi objasnite o čemu se radi i šta da radim? Unapred zahvalan.

Poštovani, 

Očigledno ste imali neizmiren dug za kablovsku televiziju. SBB je  izvršio ustupanje potraživanja, odnosno cesiju firmi „SVEA“ na osnovu nekih svojih internih prava i obaveza. Prema članu 438. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni List SRJ“ 31/93) za prenos potraživanja nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupilac dužan da ga obavesti o izvršenom ustupanju, što je SBB i učinio time što Vam je poslao obaveštenje.

U vezi sa Vašim dugom, ispunjeni su uslovi za zastarelost. Zastarelost predstavlja gubitak prava poverioca da zahteva od dužnika ispunjenje obaveze prinudnim putem, odnosno putem suda. Na zastarelost potraživanja ne pazi sud po službenoj dužnosti, već se isključivo dužnici pozivaju na nju, naravno ukoliko su ispunjeni uslovi (član 360. Zakona o obligacionim odnosima). Prema članu 378. Zakona o obligacionim odnosima, zastarevaju za jednu godinu potraživanja radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika.  Pošto su u pitanju dugovi za kablovsku televiziju koji su nastali pre 5 godina, ukoliko dođe do tužbe za naplatu novčanog potraživanja imate pravo da istaknete prigovor zastarelosti.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)