Poštovani, majka želi da mi ostavi svu imovinu. Nemam braće ni sestara, a nedavno sam pokrenula razvod koji je još u procesu. Tokom tog braka nismo stekli nikakvu zajedničku imovinu i nemamo dece. Majka poslednjih X godina, od očeve smrti živi u vanbračnoj zajednici. Volela bih da svu njenu imovinu nasledim ja, da se kasnije nakon njene smrti ne javljaju vanbračni drug niti kojim slučajem moj bivši muž. Šta je bolje – da imovinu ostavi testamentom, ugovorom o doživotnom izdržavanju, ugovorom o poklonu ili kupoprodajnim ugovorom za svaku nekretninu posebno?

Poštovana,

Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS ) vanbračni parter je isključen iz kruga zakonskih i nužnih naslednika. To znači da vanbračni partner Vaše majke nema zakonski osnov za nasleđivanje već može naslediti isključivo na osnovu testamenta, ukoliko ga Vaša majka uključi u testamentarne naslednike.

Sa druge strane, morate imati u vidu da su na drugi način regulisani imovinski odnosi vanbračnih partnera. Ona imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Pored toga, na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno se primenjuju odredbe Porodičnog zakona o imovinskim odnosima supružnika (član 191. Porodičnog zakona “Službeni glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon). Prema Zakonu, vanbračni drugovi zajedno upravljaju tom imovinom i zajedno raspolažu njome. Na ove odredbe Vam ukazujemo da biste mogli da proverite da li i šta ulazi u njihovu zajedničku imovinu.

Vaš bivši muž nema prava na Vaše nasledstvo. I da ste ostali u bračnoj zajednici on ne bi imao nikakva prava na Vaše nasledstvo jer ono spada u Vašu posebnu imovinu. Prema Porodičnom zakonu, imovinu koju je supružnik stekao za vreme braka nasleđem spada u njegovu posebnu imovinu i on samostalno raspolaže i upravlja njome. (članovi 168. i 169.)

Na kraju, savetujemo da Vam majka imovinu ostavi testamentom. Naveli ste u pitanju da ona pre svega želi da Vam ostavi celokupnu imovinu. Testament je kao lična i poslednja volja ostavioca najsigurniji način prenosa imovine u slučaju smrti.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)