Poštovani, juče mi je uručeno rešenje o izdržavanju zatvorske kazne u trajanju od 45 dana i treba da se javim sutra tj. xx.xx.2013 god. na izdržavanje iste. E sad, pošto radim u privatnom preduzeću sa ugovorom na neodređeno vreme već osam godina, da li imam pravo na zamrzavanje tj. neplaćeno odsustvo sa posla, bez bojazni da dobijem otkaz, i kakva su moja prava u ovom slučaju? Unapred zahvalan

Poštovani,

U Vašem slučaju, dok ste na izdržavanju kazne zatvora u trajanju do 6 meseci, po zakonu Vam miruju prava i obaveze. Prema članu 79 stavu 1 tački 5 Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005…32/2013, u daljem tekstu: ZOR) zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza za koje je zakonom, opštim aktom, odnosno ugovorom o radu drukčije određeno, ako odsustvuje sa rada zbog izdržavanja kazne zatvora, odnosno izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do 6 meseci.

Imate pravo da se u roku od 15 dana od dana povratka sa izdržavanja kazne zatvora vratite na rad kod poslodavca (čl. 79 st. 2 ZOR). To je istovremeno i Vaša obaveza, odnosno ako se ne vratite na rad u tom roku, to postaje opravdani otkazni razlog za poslodavca tj. može Vam dati otkaz (čl. 179 st. 1 tač. 5 ZOR).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)