Poštovani, ja sam radnik koji živi sa majkom u iznamljenom stanu. Gazdarica hoće da nas izbaci, jer smo joj ostali dužni za kiriju. Da li postoji neki rok otkaza, pogotovo što idu hladniji dani? Unapred sam zahvalan na odgovoru.

Poštovani,

Prema članu 10. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48,94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 i 99/2011), jedan od razloga na osnovu kojih zakupodavac može dati otkaz ugovara o zakupu stana je taj da ako zakupac (u ovom slučaju – Vaša majka i Vi) ne plati zakupninu za najmanje tri meseca uzastopno ili četiri meseca u toku godine. Pri tom, otkazni rok ne može biti kraći od 90 dana, a ako otkazni rok ističe u periodu decembar – februar, otkazni rok se produžava za još 30 dana, tako da ukupno iznosi 120 dana. Zakupodavac mora dati otkaz u pismenoj formi.

Dakle, imajte u vidu navedni razlog mogućeg otkaza, kao i navedene otkazne rokove, kako biste na najbolji mogući način bili pravno osigurani.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)