Postovani, imam jedno pitanje i molim Vas da mi što pre odgovorite, jer je vrlo hitno. Pre nekoliko dana, meni izuzetno bliska osoba, ukrala je zlatan nakit iz moje kuce. Medjutim, nisam u početku znao ko je to, pa sam se obratio miliciji. Vec drugog dana sam saznao ko je to uradio. Sve je prodao, vratili su mi novac od nakita. U miliciji je nakit procenjen na oko 250 000 dinara, a ta osoba ga je prodala za 55 000 dinara. Odustao sam od tuzbe, sad samo treba da vidim šta ce javni tužilac da odluči. Da li možete da mi kazete sta će nadalje biti, kako bi mogao javni tužilac da ga kazni?

Poštovani,

Polazeći od podataka koje ste izneli u svom pitanju, reč je o krivičnom delu obične krađe za koje je predvidjena novčana kazna ili zatvor do tri godine.

Vi dalje navodite da je učinilac izuzetno bliska osoba, ne konkretizujući Vaš odnos, a upravo je ta činjenica od značaja prilikom odredjivanja daljeg toka postupka imajući u vidu da Član 222 Krivičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koji govori upravo o gonjenju u slučaju kada je učinilac u bliskom odnosu sa oštećenim. Naime, za krivično delo obična krađa, ako je učinjeno prema bračnom drugu, licu sa kojim učinilac živi u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodniku po krvi u pravoj liniji, bratu ili sestri, usvojiocu ili usvojeniku ili drugim licima sa kojima učinilac živi u zajedničkom domaćinstvu, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. Ukoliko je učinilac sa Vama u nekom od navedenih odnosa, javni tužilac neće voditi postupak.

Medjutim, ukoliko nije reč o nekom od navedenih odnosa, javni tužilac će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti. Kazna koja je predvidjena, kao što smo pomenuli na početku odgovora, jeste novčana ili zatvor do tri godine. Uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, ukoliko sud odredi kaznu zatvora u trajanju manjem od dve godine, može izreći uslovnu osudu sa rokom provere u kome učinilac ne sme činiti nova krivična dela. Uslovna osuda je mera upozorenja, čija je svrha da se prema učiniocu lakšeg krivičnog dela ne primeni kazna, ukoliko se proceni da će upozorenje uz pretnju kazne dovoljno uticati na počinioca da više ne vrši krivična dela.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)