Poštovani, Došlo je do koškanja u gradskom prevozu. Prilikom izlaza iz prevoza i gurkanja, naišla je patrola. Policajac nam je uzeo podatke, a kada smo mu ispričali šta se desilo pušteni smo. Nikakve izjave nismo dali niti je ispred nas sačinjen zapisnik. Da li je moguće da nam stigne prekršajna kazna za remećenje reda i mira, odnosno poziv za saslušanje u sudu?

Poštovani,

 

Policija ima pravo da proveri i utvrdi indetitet lica pod predviđenim uslovima (član 42. Zakona o policiji, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 101/2005, 63/2009 – odluka US i 92/2011). 

Moguće je da je procenjeno da nema elemenata remećenja javnog reda i mira, ali da li su policijski službenici u konkretnom slučaju podneli prekršajnu prijavu ne možemo sa sigurnošću znati. Ono što je sigurno je da se prekršajna prijava ne podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova, već policija po saznanju za učinjeni prekršaj prijavu dostavlja javnom tužilaštvu koje je prema odredbama Zakona o prekršajima nadležno za pokretanje ovog postupka (član 117. Zakona o prekršajima, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)