Zastao sam automobilom pripremajući se da uđem u dvorište. Dao sam migavce, ali automobil koji dolazio iz istog smera, nije sačekao da se uparkiram. Udario je moj automobil sa leve strane pored vrata i zakačio krilo. Policija je stigla na lice mesta i uradila uviđaj. Kaznili su me prema članu 332. stavovima 2. i 9. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Zanima me o čemu se radi? Hvala unapred.

Poštovani,

Činjenično stanje koje ste izneli ne slaže se u potpunosti sa kaznom ili neki podaci nedostaju. Stoga, protumačićemo Vam citirani član Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Članom 332. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka US) utvđena je novčana kazna od 6.000 do 20.000 dinara ukoliko lice postupi suprotno odredbama pojedinih članova ovog zakona.

Stav 2. ovog člana u vezi je sa članom 25. (stavovi 1. i 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima). Vozač vozila mora da se zaustavi iza vozila za javni prevoz putnika, odnosno autobusa kojim se obavlja prevoz putnika za sopstvene potrebe, kada lica koja ulaze, odnosno izlaze iz tog vozila, moraju da pređu preko saobraćajne trake, odnosno biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće.

Stav 9. predviđa da vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene postupa suprotno ograničenjima predviđenim u članovima 44 i 45.

Dozvoljena brzina vozila na auto-putu iznosi 120 km/h, motoputu 100 km/h, a ostalim putevima 80 km/h. Vozač ne sme da se kreće brzinom većom od dozvoljene ( član 44. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima).

Brzina kretanja se ograničava prema vrsti vozila.

Za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.500 kg ograničenje je 80 km/h, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h. Ograničenje od 80 km/h predviđeno je za motorna vozila koja vuku priključno vozilo za stanovanje (karavan). Ukoliko autobus vrši organizovan prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom ograničenje iznosi 70 km/h, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90 km/h (član 45. stav 1. tačke 1, 2. i 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima).

 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)