Poštovani, dana DD.MM.GGGG. izvršio sam preticanje preko bele linije i kažnjen sam sa XXXXXdin, X meseca zabrane i X poena. Navedena presuda donešena DD.MM.GGGG., postala pravosnažna DD.MM.GGGG., a izvršna DD.MM.GGGG. da bi DD.MM.GGGG. bila preinačena u kaznu zatvora od XX dana. Interesuje me, koliko treba da prođe vremena do zastarevanje presude, tj. koji je datum zastarevanja?

Poštovani,

prema Zakonu o prekršajima (Zakon o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009)), koji se trenutno primenjuje, izrečena kazna i zaštitna mera se ne mogu izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna ili zaštitna mera protekla jedna godina (član 77 Zakona o prekršajima). Pošto je od pravosnažnosti Vaše presude proteklo više od godinu dana, u Vašem slučaju je očito nastupila zastarelost.

Takođe, treba da imate u vidu da je u istom članu propisano da zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu kao i da se zastarevanje prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere. Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče (član 77 stav 5 Zakona o prekršajima).

U svakom slučaju izvršenje kazne odnosno zakonske mere zastareva kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenja kazne odnosno zaštitne mere tj. kada proteknu dve godine od pravnosnažnosti presude.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)