interesuje me da li imam pravo na obeštećenje na osnovu Zakona o restituciji ukoliko je dedi isplaćena znatno manja suma od realne? Sama kupoprodaja je izvršena XXXX. godine.

Poštovani,

u članu 5 Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – Zakon o restituciji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011), pravo na obeštećenje, umanjeno za visinu isplaćene kupoprodajne cene, ima fizičko lice koje je zaključilo ugovor o kupoprodaji sa državnim organom u periodu od 1945. do 1958. godine ako se u sudskom postupku utvrdi da je oštećeno visinom  kupoprodajne cene. Pošto je u Vašem slučaju kupoprodaja izvršena XXXX godine, vi nemate pravo na obeštećenje.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)