Naneo sam dečku teske telesne povrede, polomljen nos i naprsnuće jagodične kosti, delo sam priznao a zanima me kolika je zaprecena kazna?

Poštovani,

Kako se niste jasno izrazili pretpostaviću da niste zaključili sa javnim tužiocem sporazum o priznanju krivice jer u tom slučaju bi u samom sporazumu morao biti naznačen raspon kazne koji ste prihvatili (na osnovu člana 314. Zakona o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013). U svakom slučaju za delo koje ste izvršili na osnovu člana 121. stava 1. Krivičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) zaprećena kazna je kazna zatvora u trajanju od šest meseci do pet godina. Ukoliko ste iz nehata učinili to delo kazna koja je u pitanju je kazna zatvora u trajanju do tri godine (član 121. stav 4. KZ-a), a u slučaju da ste delo učinili na mah, dovedeni bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vređanjem od strane lica koje ste povredili biće u pitanju kazna zatvora do tri godine na osnovu člana 121. stava 5. Krivičnog zakona.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)