Moj deda je kao naslednik Solunskog dobrovoljca dobio zemlju u Vojvodini. 50 tih godina prilikom osnivanja zadruge zemlja je oduzeta i presla u drustvenu svojinu. 90 tih godina zadruga se raspala i ta zemlja je otudjena tj prodata drugom licu, bez naseg znanja. U Agenciji za restituciju su nam rekli da nam ne mogu vratiti zemlju posto je privatna svojina. Napominjem da je zemlja i dalje u naturalnom obliku. Interesuje me koja su moja prava kao naslednika?

Poštovani,

Na žalost Vas moram obavestiti da obzirom da je zemljište u privatnoj svojini nećete imati pravo na naturalnu restituciju-na osnovu člana 10. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011). Postoji mogućnost da budete obeštećeni u vidu državnih obaveznica Republike Srbije i u novcu za isplatu akontacije obeštećenja(na osnovu čl. 30 istog zakona). Nadležni organ će utvrditi vrednost nepokretnosti i osnovica za obeštećenje će biti jednaka vrednosti nepokretnosti-čl. 32 gore pomenutog zakona. Svoj zahtev za obeštećenje možete podneti Agenciji tj. njenoj nadležnoj područnoj jedinici na propisanom obrascu sa svim potrebnim dokazima preko pošte (čl. 42 Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju), a Agencija kada utvrdi sve činjenice i okolnosti će doneti rešenje kojim utvrđuje korisnika, imovinu za koje se daje obeštećenje, visinu osnovice obeštećenja i akontacije, obaveznika kao i način i rokove za izvršavanje utvrđenih obaveza (čl. 47 istog zakona).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)