Poštovani, da ukratko objasnim problem: sestra i ja se pitamo kakva su naša prava pošto nakon tatine smrti XXXX godine sestra i ja smo se odrekle imovine u majčinu korist, iako smo posle saznale da je majka godinama imala drugog čoveka i zanemarivala oca. Sada hoće da se uda za drugoga i da nas liši svih prava i da nas ostavi bez ičega. Da li postoji neka mogućnost da se nešto uradi po tom pitanju da sestra i ja dobijemo očevu imovinu koju je on stekao pre stupanja u brak sa majkom? Molim Vas za što brži odgovor, jer se udaje sledeće nedelje. Sestra i ja nemamo nikakvu imovinu drugu, sestra ne radi, a ja radim za minimalnu platu.

Poštovana,

Zakon o nasleđivanju RS (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) u čl. 216 donosi sledeće rešenje: Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. Naime, ako ste izjavili da se odričete nasleđa u korist majke, pravni poredak uzima da ste prihvatili nasledni deo i da ste ga istovremeno ustupili majci, stavljajući Vas (i Vašu sestru) u poziciju poklonodavca, a Vašu majku u poziciju poklonoprimca. Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) u čl. 61, st. 1 navodi: Zabluda je bitna ako se odnosi na lice sa kojim se zaključuje ugovor ako se zaključuje s obzirom na to lice… Strana koja je u zabludi može tražiti poništaj ugovora zbog bitne zablude, osim ako pri zaključenju ugovora nije postupala s pažnjom koja se u prometu zahteva. Kako je ugovor o poklonu ugovor koji se zaključuje s obzirom na svojstva saugovarača, mogli biste tvrditi pred sudom da ste bili u zabludi u odnosu na svoju majku (i da u slučaju da ste znali za njeno ponašanje ne biste ustupili ono što šte dobili na ime nasledstva) i na osnovu toga tražiti poništaj, s tim što bi bilo neophodno ove navode dokazati pred sudom predlažući npr. saslušanje svedoka koji će iskaz dati u Vašu korist, ako takvi postoje. Po poništenju ugovora smatra se da taj ugovor nije proizvodio pravna dejstva od trenutka zaključenja, što bi značilo da bi Vaša majka morala da vrati ono šta je dobila na ime Vaše izjave o odricanju od nasledstva u njenu korist. Važno je napomenuti još i da čl. 117 Zakona o obligacionim odnosima propisuje rokove u kojima se može zahtevati poništenje rušljivog pravnog posla. Pravo na poništaj može se ostvariti u roku od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti, a to pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana davanja negativne nasledne izjave. Stoga, ako je prošlo više od godinu dana od kada ste Vaša sestra i Vi saznale za ponašanje Vaše majke, odnosno više od tri godine od kako ste se odrekle nasleđa, nažalost nećete moći da ostvarite prava na naslednom delu koji bi vam pripao.

Na kraju, u slučaju da su istekli rokovi od jedne, odnosno tri godine, ili da niste imali uspeha s tužbom, bitno je napomenuti da ste u slučaju smrti Vaše majke Vaša sestra i Vi nužni naslednici, te da vas ona ne može isključiti iz nasledstva bez postojanja posebnih osnova nedostojnosti za nasleđivanje, tako da biste u tim okolnostima, ako Vaša majka nema više dece (a pod uslovom da je udata), Vaša sestra i Vi nasledile po šestinu njene zaostavštine, u kojoj se može naći i deo zaostavštine Vašeg pokojnog oca.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu