Početkom maja meseca momak koji je bio na probnom radu kod nas u firmi je hteo da kupi od mene bicikl. Ja sam bicikl dovezao da ga on vidi i ostavio ga u firmi. Bicikl sam cenio 250 evra. On je bez pitanja seo jedan dan na bicikl i odvezao ga kući. Kada sam primetio da ga nema on je rekao da nije problem i da će mi pare davati u ratama od plate. Pošto na probnom radu nije zadovoljio nije primljen u radni odnos. Obećao je da ce platiti sredinom jula jer tad je trebao da ima neku ostavinsku raspravu. Nije platio tada a ni do danas iako smo cesto u kontaktu telefonom. Stalno obećava i stalno daje lažna obećanja i odlaže. Na moje insistiranje da vrati bicikl kad već ne može da ga plati kaže da ne može jer nije kod njega i da ga je poklonio. Kako da vratim svoj bicikl ili da naplatim od njega odštetu za bicikl. Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani, Vi u ovom slučaju svakako imate pravo da tražite ili da Vam kupac plati cenu bicikla ili da, ako odbije da plati raskinete ugovor (član 124 Zakona o obligacionim odnosima “Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Problem je u tome što ste se Vi saglasili sa svakim kupčevim odlaganjem isplate i što nemate dokaz da ste mu prodali bicikl, a na osnovu koga biste mogli da ga tužite i tražite isplatu. Mislimo da bi najbolje bilo da tražite od njega da Vam potpiše izjavu u kojoj će navesti da je kupio od Vas bicikl, da Vam za taj bicikl još nije isplatio cenu i da se obavezuje da će je platiti u odreženom roku odn. do određenog datuma. Tako biste obezbedili sebi dokaz da Vam cena nije isplaćena, pa ukoliko se desi da Vam je ni u tom roku koji u izjavi navedete ne plati, možete ga tužiti i putem suda tražiti isplatu duga ili vraćanje bicikla, a u svakom slučaju naknadu štete.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu