Pitanje: Poštovani, u braku smo nepune dve godine. Suprug je alkoholičar, koji je izuzetno agresivan. Imamo dete od 10 meseci. Odveo je dete sa sobom, kod svojih roditelja i preti da mi ga neće vratiti. Šalje mi preteće poruke, provocira, vređa. Sve poruke imam u telefonu, i s obzirom da nemam nameru da trpim sve to, ni ja a ni dete, moje pitanje je da li se na sudu, kod razvoda, takvi dokazi, poruke mržnje i preteće poruke (imam čak i snimljeno gde preti da će me ubiti) mogu iskoristiti kao dokazni materijal? Pitam, pošto do sad nisam podnosila prijavu za nasilje u porodici. Od ranije imam sliku na kojoj se vide modrice (tad još nismo imali dete). S obzirom da je zbog alkohola završio u bolnici, sa hroničnom upalom pankreasa, gde je dijagnoza alkoholna hronična upala, i da je upućen na sastanke alkoholičara (bivših) na koje ne ide, a postoji i dokaz od psihijatra da treba da ide na lečenje, zanima me, po vašem mišljenju, da li sve to na sudu može da bude dokaz da nije sposoban da brine o detetu? Inače, po zanimanju sam diplomirani inženjer i imam zaposlenje, ali mi plata kasni tri meseca. Stambeno sam obezbeđena (stan je u vlasništvu moje majke). Koliko sve to igra ulogu u određivanju starateljstva i kome dete pripada do prvog ročišta? Da li sa tim snimkom imam prava da podnesem prijavu policiji? Da li imam prava da tražim da mi vrate desetomesečnu bebu? Hvala unapred.

Poštovana,

Na osnovu navedenih dokaza, koji svakako imaju veliki znacaj, najbolje bi bilo da podnesete tužbu za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici. Na osnovu člana 197. stava 1. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011), nasilje u porodici, u smislu tog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. U stavu 2. ovog člana stoji, između ostalog, da se nasiljem u porodici smatra naročito: nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede; izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu; vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje. Na osnovu člana 198. zakona sud može prema licu koje vrši nasilje da izrekne jednu ili više mera zaštite, kao što su zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti i zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

Ukoliko želite da se razvedete moraćete da podnesete tužbu za razvod braka.

Što se tiče vraćanja Vaše bebe, naravno da imate to pravo. Uz tužbu za razvod braka trebalo bi da podnesete i zahtev za određivanje privremene mere kojom će Vam se vratiti dete. Na osnovu člana 296. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon i 109/2013 – odluka US), radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja može se odrediti privremena mera, ako je izvršni poverilac učinio verovatnim postojanje potraživanja i opasnost da će se ostvarenje potraživanja osujetiti ili znatno otežati. Privremena mera može se odrediti i kad izvršni poverilac učini verovatnim da je mera potrebna da bi se sprečila upotreba sile ili nastanak nenadoknadive štete.

Takođe možete podneti krivičnu prijavu zbog krivičnog dela iz člana 194. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). Taj član glasi da će se  ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

 

“E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)”