Nakon očeve smrti porodična kuća je podeljena na sestru, mamu i mene. Sestra i ja smo trenutno studenti, i poklonili bismo mami svoj deo, a čuo sam da po članu 21. Zakona o porezima na imovinu, postoji oslobođenje od plaćanja poreza na poklon. Pitanje je da li se to odnosi i na porodičnu kuću, jer sestra i ja živimo sa mamom u zajedničkom domaćinstvu? Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani,

Vaša majka je prema Vama i Vašoj sestri u drugom naslednom redu. Prema članu 21. stav 1. tačka 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, br.26/2001, „Sl.list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl.glasnik RS“,br 80/2002 – dr.zakon, 135/2001, 61/2007, 5/2009, 1001/2010, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013), porez na poklon ne plaća poklonoprimac drugog naslednog dela – na jedan na poklon primljeni stan, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvi najmanje godinu dana pre prijema poklona. Te ćete na osnovu ovoga člana biti oslodođeni od plaćanja poreza.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)