Na porodiljskom sam,a proglasena sam tehnoloskim viskom jer se gasi ogranak firme. Sve kolege su rasporedjene na druga radna mesta samo sam ja dobila otkaz, bar je dosad bilo kad se gasi ogranak svi dobijaju otkaz. Treba da se javim po isteku porodiljskog odsustva da potpisem raskid ugovora. Bilo je otpusteno 100 ljudi nisam samo ja moje kolege su rasporedjene na njihova mesta, da li mogu da tužim firmu jer bih volela da znam po kojem kriterijumu baš ja iz mog ogranka?

Poštovana,

Na osnovu člana 179. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) poslodavac Vam može otkazati ugovor o radu ako za tim postoji potreba usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili pak dođe do smanjenja obima posla. Treba da znate i da shodno članovima 153. i 155. istoga zakona poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih u kom mora navesti između ostalog kako razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih tako i kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih (za Vas je bitno da kriterijum ne može biti na osnovu čl. 157. ZOR-a porodiljsko odsustvo). Čl. 195. ZOR-a dalje kaže da protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za povredu prava može da pokrene spor pred nadležnim sudom a rok za to jeste devedeset dana od dana dostavljanja rešenja ili saznanja za povredu prava. Međutim, ukoliko je poslodavac naveo drugi kriterijum, Vi ćete imati pravo na otpremninu od poslodavca po osnovu člana 158. ZOR-a i pravo na novčanu naknadu kao nezaposleno lice za koju se morate prijaviti u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa-na osnovu čl. 66, 67 i 68 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)