Moj suprug je u julu 2009. godine imao saobraćajnu nesreću pod dejstvom alkohola 1,19% i naneo tešku telesnu povredu vozaču drugog automobila, a i materijalnu štetu. Ništa mu nije stiglo iz suda do jula 2011. godine, kada je stigao poziv kod istražnog sudije a potom i optužnica sa članom 297. stav 1. Moj suprug je u decembru 2009. godine otišao u Ameriku tako da nije primio nijedan poziv i 2011. godine je izdata poternica. Interesuje me kolika je apsolutna zastarelost u ovom slučaju? Unapred hvala.

Poštovana,

Krivični zakonik (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)   za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 1. predviđa kaznu zatvora od jedne do osam godina.

Primenom člana 103. Krivičnog zakonika relativna zastarelost nastupa nakon 10 godina od izvršenja ovog krivičnog dela, što znači da apsolutna zastarelost nastupa istekom 20 godina.

Treba da znate da Krivični zakonik u članu 104. predviđa da se zastarelost prekida svakom procesnom radnjom koja je preduzeta radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče.

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)