Interesuje me da li postoji način da se utvrdi ko je vlasnik stana u zgradi u kojem već duže vreme niko ne živi zbog čega blagajnik skupštine stanara ne može da naplati mesečna potraživanja?

Poštovani,

Možete utvrditi ko je vlasnik stana, tako što ćete proveriti status nepokretnosti u katastru, tj. da li je i na koga nepokretnost upisana. To se ostvaruje izdavanjem lista nepokretnosti ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem informacija na licu mesta od službenika Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti. U članu 72. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 i 15/96-ispr.) se navodi da list nepokretnosti sadrži podatke koji se odnose na jednu nepokretnost ili sadrži podatke koji se odnose na sve nepokretnosti koje pripadaju istom imaocu prava, dok se u članu 62. istog zakona navodi da su podaci katastra nepokretnosti javni i da svako može tražiti da izvrši uvid u te podatke.

Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 43/93) članom 15. uređuje da predsednik skupštine stanara zastupa stambenu zgradu pred organima uprave i pravosudnim organima i u pravnim poslovima sa trećim licima. On takođe izvršava odluke skupštine zgrade, predlaže godišnji program održavanja zgrade, podnosi izveštaj skupštini o realizaciji tog programa i o utrošenim sredstvima, zaključuje ugovore u ime zgrade, izmiruje obaveze u ime i za račun zgrade, prima uplate u korist zgrade i podnosi tužbe u ime zgrade protiv vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade koji ne izvršavaju svoje obaveze.

Predsednik skupštine stanara to može ostvariti u parničnom postupku, koji se pokreće tužbom. Članom 192. Zakona o parničnom postupku (“Službeni  glasnik Republike Srbije”, br. 72/2011) je propisano da tužba sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i vrednost predmeta spora. Prema članu 39. Zakona o parničnom postupku za suđenje je opšte mesno nadležan sud na čijem području tuženi ima prebivalište.

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)