Imam jedan problem na koji bih volela da mi date odgovor! Ja nisam priznato dete, ali znam ko mi je otac. On je preminuo pre jedno 3 godine, bio je oženjen ali nije imao dece! Mene zanima da li postoji neka mogućnost da se dokaže očinstvo – na osnovu neke rodbine ili ne znam kako i da se na osnovu toga traže neka prava na imovinu koju je ostavio iza sebe! Mada sumnjam da je sve prepisano na njegovu suprugu i da li u takvom slučaju moze da se osporava ostavinsko rešenje iza njegovih pokojnih roditelja tj iza mojih babe i dede? Samo da napomenem da imam 30 godina i da mi nikad ništa nije dao u zivotu niti me ikada potražio!

Poštovana,

Dete moze podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva bez obzira na rok. Posebna procesna situacija nastupa kada lice protiv koga se podnosi tužba više nije živo (lice za koje se tvrdi da je otac). U našem Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) postoji odredba koja izričito reguliše takav slučaj i koja upućuje na to da se podnosi tužba protiv naslednika umrlog lica, a ukoliko nema naslednika protiv Republike Srbije kao naslednika (član 255).

Što se tiče pozivanja na nasleđe, prema Zakonu o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) pravo naslednika da zahteva zaostavštinu ne zastareva. Na osnovu odluke suda u kojoj je potvrđeno očinstvo Vi imate pravo da započnete postupak za podelu nasledstva. Ukoliko su Vaši baba i deda umrli pre Vašeg oca, Vi nemate pravo da njih nasledite jer ih je on nasledio. Ali ukoliko su oni umrli posle (ili bar jedno od njih) Vi imate pravo da se pozovete na nasledje prema principu predstavljanja.  Član 10 Zakona o nasledjivanju kaže da ako ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (ostaviočevi unuci). Ukoliko se utvrdi očinstvo Vi imate pravo da nasledite Vašeg oca, a ukoliko je on svu svoju imovinu testamentom ostavio svojoj supruzi možete zahtevati nužni deo.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)