Dobio sam poziv kod sudije za prekršaje kao okrivljeni zbog učinjenog prekršaja iz člana 332. stava 8. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, pa me interesuje o kojem prekršaju se radi. Hvala.

Poštovani,

Članom 332. stavom 8. Zakona o bezbednosti saobrćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013) propisuje se da će se novčano kazniti lice koje postupi suprotno članu 43. stav 1. i članu 45. stav 1. tač.1), 2) i 3) istog zakona, koji se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene. Član 45. stav 1 tač. 1), 2), i 3) ograničava brzinu kretanja vozila na putevima prema vrsti vozila. To znači da ako ste se u naselju kretali brzinom koja je za 21 km/h do 50 km/h veća od propisane: 1) 80 km/h za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h, 2) 80 km/h za karavan i 3) 70 km/h za autobuse kada se vrši organizovan prevoz dece, za zglobne autobuse, za vozila čija je masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90 km/h, bićete novčano kažnjeni. Novčana kazna iznosi od 6.000 do 20.000 dinara.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)